آموزش تبلیغات اینترنتی

در این دوره به شما آموزش داده میشه چطوری بتونید در فضای مجازی  و به صورت آنلاین تبلیغ داشته باشین.

موارد آموزشی به صورت زیر است:

1- تعریف انواع تبلیغات آنلاین

2- معرفی و اموزش تبلیغات CPM:

critical path method شناخت مسیر بحرانی و تبلیغات آن برای جلوگیری از ایجاد بحران.

3- معرفی و آموزش تبلیغات CPC:

Cost Per Click یعنی هزینه ای که یک تبلیغ کننده به ازای کلیک کاربر روی تبلیغاتش پرداخت میکنه.

4- معرفی و آموزش تبلیغات CPA:

cash per action پول  به ازای کلیک، فروش و یا تماشا

5- معرفی روش های تبلیغات رایگان

6- کارگاه آماده سازی بنر تبلیغاتی

7- کارگاه نگارش کمپین های تبلیغاتی

8- کارگاه نگارش گزارشات تبلیغاتی

9- تعریف روش های بهنیه سازی تبلیغات

مبلغ این دوره آموزشی به صورت یک دوره 5 ساعته با هزینه 500 هزار تومان است.