آموزش تبلیغات اینترنتی

در این دوره به شما آموزش داده میشه چطوری بتونید در فضای مجازی  و به صورت آنلاین تبلیغ داشته باشین.

موارد آموزشی به صورت زیر است:

۱- تعریف انواع تبلیغات آنلاین

۲- معرفی و اموزش تبلیغات CPM:

critical path method شناخت مسیر بحرانی و تبلیغات آن برای جلوگیری از ایجاد بحران.

۳- معرفی و آموزش تبلیغات CPC:

Cost Per Click یعنی هزینه ای که یک تبلیغ کننده به ازای کلیک کاربر روی تبلیغاتش پرداخت میکنه.

۴- معرفی و آموزش تبلیغات CPA:

cash per action پول  به ازای کلیک، فروش و یا تماشا

۵- معرفی روش های تبلیغات رایگان

۶- کارگاه آماده سازی بنر تبلیغاتی

۷- کارگاه نگارش کمپین های تبلیغاتی

۸- کارگاه نگارش گزارشات تبلیغاتی

۹- تعریف روش های بهنیه سازی تبلیغات

مبلغ این دوره آموزشی به صورت یک دوره ۵ ساعته با هزینه ۵۰۰ هزار تومان است.