کارت ویزیت شما نشانۀ سلیقۀ شما و اطلاعات شماست، در بسیاری از قرارها شما ممکن است، که چند لحظه فردی را ببینید و کارت ویزیت شما سال‌ها روی میز آن فرد باقی بماند، پس انتخاب یک کارت ویزیت مناسب اهمیت فراوانی دارد، ما در مجموعۀ تیک‌دی با بهره گیری از روانشاسی طرح و رنگ سعی داریم تا در کوتاه ترین مدت، کارت ویزیتی در شان شما را طراحی کنیم.

نمونه کار طراحی کارت ویزیت