.

.

خدمات

با رشد روز افزون تکنولوژی و توسعه همه جانبه اینترنت پتانسیل تجارت الکترونیک به امری بدیهی بدل گردیده است . در کشور ما ایران نیز آمار و ارقام گویای این مطلب است . 70 میلیون دستگاه هوشمند ، 40 میلیون کاربر آنلاین در طول روز در فضایی با ضریب نفوذ 110 درصدی همگی نشان از میزان اهمیت تمرکز کسب و کارها در تجارت الکترونیک دارند .

با توجه به نرخ رشد بدیهی است انجام تجارت الکترونیک نیز از حساسیت های لازم برخوردار گردیده با این توضیح که امروز صرفاً بروز بودن کافی نخواهد بود و برای رقابت به شناخت و اشراف لازم نیاز است . برای توسعه فروش و ایجاد درآمد باید ابزارهای مناسب ، برنامه های راهبردی و عملیاتی دقیق در اختیار داشته باشید .

خدمات ارائه شده در تیک دِی برای پوشش چند جانبه نیازها وتقاضای بازار طراحی وارائه گردیده است .

خدمات دیجیتال مارکتینگ