باشگاه مشتریان

در جدول زیر اطلاعاتتان را وارد کرده و سپس با کلیک بر روی دکمه ثبت نام، آن را ثبت کنید.

نکته 1. از بین شماره موبایل و ایمیل حداقل یک مورد را پر کنید.

نکته2. Id اینستاگرام خود را بدون @ وارد نمایید.

نکته3. شماره موبایل خود را حتما با اعداد انگلیسی وارد نمایید.