خدمات پرسنال برندینگ / برند سازی شخصی تیک دی
Personal branding

همانند اصول برندسازی محصول، برندسازی اشخاص هم بسیار مهم است. برندسازی، در واقع، یک “قدرت نرم” است. با برندسازی شخصی فرصت‌های حرفه‌ای بیشتری متناسب باکیفیت مهارت‌های شما برایتان فراهم خواهد شد.

خدمات تیک دی برای تبدیل کردن شما به برند 

1- تعیین Vision  برای برند شخصی شما 

2- متمایز کردن شما 

3- تحلیل نقاط قوت-ضعف، فرصت- تهدید (SWOT)  

4- جذب مخاطب واقعی 

5- تعیین و تدوین استراتژی 

6- برنامه ریزی مرحله به مرحله 

7- از بین بردن نقاط ضعف 

8- تقویت نقاط مثبت 

9- آموزش و مشاوره در خصوص ترندهای روز دنیا 

10- ایجاد و گسترش بستر پرسنال برندینگ

11- برندینگ دیجیتال یا برندسازی دیجیتال (Digital Branding)

برندینگ دیجیتال یکی از زیر شاخه های پرسنال برندینگ است که در تیم تیک دی به صورت فوق العاده تخصصی و حرفه ای انجام میشود .