تبلیغات آنلاین

تیم تیک دی برای کسب و کار شما انواع تبلیغات آنلاین را برنامه ریزی و اجرا می‌کند.

 اما تبلیغات آنلاین دقیقا چی هستند؟

هر نوع تبلیغات و آگهی که در اینترنت منتشر شود را بازاریابی یا تبلیغات آنلاین می‌نامند.

تبلیغات در سایت‌های اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی‌، انتشار محتوای متنی و گرافیکی و ویدئویی در اینترنت همگی موادری از انواع تبلیغات آنلاین می‌باشد.

این نوع تبلیغات در مقایسه با تبلیغات آفلاین هزینه بسیار کمتری دارد و در اندازه وسیع تری قابلی اجراست. همچنین امکان بررسی، سنجش، گرفتن باز خورد و بدست آوردن آمار دقیق نتیجه تبلیغات را دارد.

در این نوع تبلیغات شرایط ایجاد و توسعه گرسنال برندینگ نیز فراهم می‌باشد.